O mnie

Dr Angelika Wyka-Podkówka, absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim (2003), doktor nauk społecznych ze specjalizacją komunikacja i media na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2010).

Moja praca naukowa, jak również zawodowa umożliwiła mi kontakt z bardzo wieloma osobami i sytuacjami, w których język angielski (mówiony i pisany) był podstawowym elementem komunikacji (środowisko międzynarodowe). W większości przypadków byli to native speakerzy z USA i Wielkiej Brytanii, ale także nie native speakerzy, którzy posługiwali się na co dzień językiem angielskim. Kontakt ten pozwolił mi na obserwację i analizę wyzwań związanych z używaniem języka angielskiego jako języka obcego.

Moje liczne międzynarodowe pobyty naukowe i zawodowe sprawiły, że język angielskim stał się moim pierwszym językiem. Wykładałam i prowadziłam badania w języku angielskim na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem- Internationalen Promotionskolleg, University of Pittsburgh – Center for Russian and East European Studies (USA), Central European University – Center for Media, Data & Society, University College London – School of Slavonic and East European Studies, European University Institute – Centre for Media Pluralism and Media Studies, Università della Svizzera italiana, MAZ- die Schweizer Journalistenschule w Lucernie.

 

W Europejskim Obserwatorium Dziennikarskim w Lugano, Szwajcaria,(European Journalism Observatory) na Università della Svizzera italiana, którego byłam project managerem, tworzyłam polską stronę, nawiązywałam kontakty dziennikarskie z międzynarodowym światem mediów, tłumaczyłam teksty naukowe i dziennikarskie z języka angielskiego i niemieckiego na polski i z polskiego na angielski i niemiecki. Przygotowywałam liczne raporty nt. mediów i dziennikarstwa w Europie Środkowej i Zachodniej.

W berlińskim Institut für Medien/ und Kommunikationspolitik byłam odpowiedzialna za organizację seminariów ze znanymi osobistościami ze świata polityki tworzącymi prawo i regulacje medialne oraz za przygotowywanie raportów naukowych na temat polityki medialnej Unii Europejskiej.

Liczne szkolenia i kursy Presenting in English, Academic Writing Skills Interview Techniques, Small Talk in English in Business (Frankfurt Graduate School na Johann Wolfgang Goethe Universität), Hochschuldidaktik, Communication and New Media na European University Institute pozwoliły mi rozwinąć własny warsztat trenerski.

Ponadto specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów marketingowych i biznesowych (w tym nowe media), politycznych i dziennikarskich.

Jestem nauczycielem, który pomaga swoim studentom i pracownikom w osiągnięciu celu, dostosowując indywidualnie metody i zadania. Wykorzystuję również własne doświadczenie uczenia się języków obcych. Podczas moich zajęć kładę duży nacisk na aktywne umiejętności językowe i konwersację, a w kontekście naukowym i biznesowym – na prowadzenie prezentacji i udział w rozmowach i negocjacjach.

Moje dzieci wychowują się dwujęzycznie (polski i niemiecki). Uczę je również angielskiego.