O mnie

Dr Angelika Wyka-Podkówka – trener, coach i nauczyciel Academic English, Medical English, Business English. Specjalistka ds komunikacji i mediów. Badaczka mediów, autorka wielu publikacji naukowych i dziennikarskich.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), doktorem nauk społecznych ze specjalizacją komunikacja i media na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie/M. i University of Pittsburgh. (2010).

Moja praca naukowa, jak również zawodowa umożliwiła mi kontakt z bardzo wieloma osobami i sytuacjami, w których język angielski (mówiony i pisany) był podstawowym elementem komunikacji (środowisko międzynarodowe). W większości przypadków byli to native speakerzy z USA i Wielkiej Brytanii, ale także nie native speakerzy, którzy posługiwali się na co dzień językiem angielskim. Kontakt ten pozwolił mi na obserwację i analizę wyzwań związanych z używaniem języka angielskiego jako języka obcego.

Moje liczne międzynarodowe pobyty naukowe i zawodowe sprawiły, że język angielskim stał się moim pierwszym językiem. Wykładałam i prowadziłam badania w języku angielskim na Uniwersytecie Frankfurckim, University of Pittsburgh – Center for Russian and East European Studies (USA), Central European University – Center for Media, Data & Society, University College London – School of Slavonic and East European Studies (UK), European University Institute – Centre for Media Pluralism and Media Studies (IT), Università della Svizzera italiana, MAZ- die Schweizer Journalistenschule w Lucernie. Jestem autorką wielu publikacji i artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach peer-review. Keynote speaker na wielu konferencjach w USA, UK, Niemczech, Australii, Holandii, Włoszech, Szwajcarii.

W Europejskim Obserwatorium Dziennikarskim w Lugano, Szwajcaria,(European Journalism Observatory) na Università della Svizzera italiana, którego byłam project managerem, tworzyłam polską stronę, nawiązywałam kontakty dziennikarskie z międzynarodowym światem mediów. Przygotowywałam liczne raporty nt. mediów i dziennikarstwa w Europie Środkowej i Zachodniej.

W berlińskim Institut für Medien/ und Kommunikationspolitik byłam odpowiedzialna za organizację seminariów ze znanymi osobistościami ze świata polityki tworzącymi prawo i regulacje medialne oraz za przygotowywanie raportów naukowych na temat polityki medialnej Unii Europejskiej.

Liczne szkolenia i kursy, które odbyłam m. in.  z Presenting in English, Academic Writing Skills, Interview Techniques, Small Talk in English in Business w różnych instytutach i uczelniach w Europie i w USA, pozwoliły mi udoskonalić własny niepowtarzalny warsztat trenerski.

Jestem nauczycielem & coachem, który pomaga swoim studentom i klientom w osiągnięciu celu, dostosowując indywidualnie metody i zadania. Wykorzystuję również własne doświadczenie uczenia się języków obcych. Podczas moich zajęć kładę duży nacisk na aktywne umiejętności językowe i konwersację, a w kontekście naukowym i biznesowym – na prowadzenie prezentacji i udział w rozmowach i negocjacjach.

Moje dzieci wychowują się dwujęzycznie (polski i niemiecki). Uczę je również angielskiego.